Thông tin liên hệ quảng cáo - PR và công việc trên Hangdep.us

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

admin

Trưởng Thôn
Những bạn nào bị đưa sdt lên để bội nhọ và phá hoại vui lòng gửi link bài viết phá hoại và sdt về email [email protected]

-------------------------------------------

Hangdep.us nhận quảng cáo banner web và lên bài gái gọi ưu tiên (yêu cầu hàng phải chuẩn,đẹp và không công nghiệp), mở box riêng...

Nếu Quý vị có nhu cầu quảng cáo tại Hangdep.us, xin vui lòng Trao đổi thông tin chi tiết qua tin nhắn @admin

Hoặc liên hệ qua mail: [email protected]

(Xin lưu ý, hangdep.us chỉ nhận quảng cáp banner, không nhận quảng cáo dạng popup/popunder)
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top